Rūnanga

Board

Te Runanga o Toa Rangatira Incorporated Board

Evan Hippolite Iwi Elected

Willis Katene Iwi Elected

Karewa Arthur Jnr Iwi Elected

Hera Noble Kaunihera Kaumatua

Te Taku Parai Iwi Elected

Naomi Solomon Iwi Elected

Moana Parata Hongoeka Marae

Miria Pomare Hongoeka Marae

Patariki Hippolite  Ngati Toa ki Whakatu

Arthur Selwyn Takapuwahia Marae

Mathew Solomon Takapuwahia Marae

Georgy Selwyn Tamahine Rangatahi

Hyrum Hippolite Tamatane Rangatahi

Tracey Williams Ngati Toa ki Wairau

Mahurenga Wineera Kaunihera Kaumatua

Hohepa Potini Iwi Elected

Contact Us

We will reply as soon as possible

Please enter the characters in the red box

captcha

 

Featuring Recent Posts Wordpress Widget development by YD