Te Rūnanga o Toa Rangatira Incorporated Board

ARTHUR, Karewa Iwi Elected

HIPPOLITE, Hyrum Tamatane Rangatahi

HIPPOLITE, Patariki  Ngāti Toa ki Whakatū

JOSEPH, Johnny Ngāti Toa ki Wairau

KATENE, CallumTakapūwāhia Marae

KATENE, Willis Iwi Elected

KENNY, Rihia Kaumātua Kuia

MODLIK, Helmut Karewa Iwi Elected

PARAI, Te Taku (Chairperson) Iwi Elected

PARATA, Moana Hongoeka Marae

ROPATA, Kahu o te Rangi Iwi Elected

SELWYN, Georgy Tamahine Rangatahi

SOLOMON, Mathew (Deputy Chairperson) Takapūwāhia Marae

SOLOMON, Naomi Iwi Elected

WILLIAMS, Hunia Hongoeka Marae

WINEERA, Mahurenga Kaumātua Koroua